O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATININING YANGI BOSQICHI


2021-02-04

Bugungi Globallashuv davrida mamlakatlar rivojlanishini yoshlarsiz sira tasavvur etib bo’lmaydi.Shuningdek barcha davlatlarning iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy, sport, umuman olganda barcha sohalari malakali, yosh kadrlar bilan chambarchas bog’liq. Shuning uchun dunyoda hech bir millat yo’qki o’z farzandlariga mukammal bilim berib, ular haqida o’ylamaydigan. Shu sababli mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo’yishlari, qolaversa ularga hayotda o’z o’rnilarini topishga katta imkoniyatlar yaratilib kelinmoqda.Batafsil

BUGUNGI YOSHLAR IJTIMOIY-IQTISODIY ISLOHOTLARNING ISHTIROKCHISI HAMDA DEMOKRATIK JARAYONLARNI RIVOJLANTIRUVCHI MUHIM SUB’EKTLARIDIR


2022-11-14

Bugungi kunda bozor iqtisodiyotini shakllantirish jarayoniga xos bo‘lgan murakkab, ziddiyatli holatlar ham yoshlar hayotiga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Davlat mana shunday marakkab o‘zgarishlar sharotida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularda hayotiy pozitsiyani aniq belgilab olish ko‘nikmasini shakllantirish hamda mehnatga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirish uchun munosib shart-sharoitni yaratish dolzarb ahamiyatga ega. Chunki, aynan yoshlar ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning ishtirokchisi hamda demokratik jarayonlarni rivojlantiruvchi muhim sub’ektlaridan hisoblanadi.Batafsil

Yoshlar ittifoqining institutidagi boshlang’ich tashkiloti


2021-02-04

Yoshlar ittifoqining tashkil etilishi: O’zbekiston yoshlar ittifoqi “Kamolot” YIHning 2017- yil 30- iyun kunidagi IV qurultoyi qaroriga asosan tashkil etilgan. Batafsil