UZ RU

Moliya-iqtisod bo'limi

Husniddin 25-07-2019, 10:00 9 UZ / TUZILMA / Bo'limlar / MIB

Buxgalteriya hujjatlarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtirilish hamda amalga oshirilayotgan operatsiyalarning qonuniyligini oldindan nazorat qilinadi;

byudjet mablag‘larini, shuningdek, byudjetdan tashqari mablag‘larni xarajatlar smetasida ko‘zda tutilgan muayyan maqsadlarga to‘g‘ri sarflanishi, shuningdek, pul mablag‘lari va moddiy qimmatliklarning butligi ustidan muntazam nazorat qilish;

tizimiga kiruvchi tashkilotlarda buxgalteriya hisobini qonunchilik talablariga muvofiq yuritilish;

tashkilotda xodimlarning ish haqlarini va unga tenglashtirilgan to‘lovlarini,hamda kursantlarning stipendiyalarini belgilangan tartibda hamda o‘z vaqtida hisoblab chiqish;

smeta ijrosi jarayonida vujudga keladigan yuridik va jismoniy shaxslar bilan olib boriladigan hisob-kitoblarni o‘z vaqtida amalga oshirish;

pul mablag‘lari, hisob-kitoblar va moddiy qimmatliklar, shuningdek, boshqa aktivlarni va majburiyatlarni inventarizatsiya qilishda qatnashish, inventarizatsiya natijalarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtirish hamda ularni buxgalteriya hisobida aks ettirish;

moddiy javobgar shaxslarga ularning javobgarligida turgan moddiy qimmatliklarning butligini saqlash va hisobini olib borish yuzasidan tushuntirish ishlarini o‘tkazish;

moddiy qimmatliklarni olish uchun berilgan ishonchnomalarni hisobini yuritish va ulardan to‘g‘ri foydalanilishini nazorat qilish;

moliyaviy hisobotlarni belgilangan muddatlarda tuzish va topshirish;

tashkilot rahbari tasdiqlashi uchun xarajat smetalarini va ularga ilova qilinadigan hisob-kitoblarni tuzish;

asosiy vositalar hamda boshqa moddiy qimmatliklarni ularning saqlanish va foydalanish joylarida butligini muntazam nazorat qilish;

buxgalteriya hujjatlarini, hisob registrlarini, shuningdek, xarajatlar smetalarini (ilova hisob-kitoblari bilan birga) saqlanishini ta’minlash;

Yangiliklar

TASHKILIY-NAZORAT BO‘LIMINING ASOSIY VAZIFALARI

Tashkiliy-nazorat bo‘limi institut tarkibiga kiruvchi tarkibiy tuzilma bo‘lib, institutda

22.07.19 TNB
DBQning Bojxona instituti kengashi to‘g‘risida

DBQning Bojxona instituti kengashi to‘g‘risidagi Nizom DBQning 2018 yil 1 dekabrdagi 671-son

16.07.19 Institut kengashi
O‘quv – uslubiy va tadqiqot faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘limi

Bo‘lim Davlat bojxona qo‘misitasi Bojxona institutining tarkibiy bo‘linmasi hisoblanib,

16.07.19 O'UTFMM
Bojxona instituti

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti Hozirda xalqaro iqtisodiy

15.07.19 Umumiy ma'lumot
Iqtisodiy fanlar kafedrasi

«Iqtisodiy fanlar» kafedrasi Bojxona instituti tarkibida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

15.07.19 IFK

Bojxona instituti 2019
Chiqish